top of page

My first post


W zasadzie ten post jest trochę o wszystkim i o niczym. Nie jestem stworzona do pisania, dlatego mój blog nie będzie ociekał tekstem ;) Został stworzony raczej jako uzupełnienie portfolio. Co jakiś czas będziecie mogli tu znaleźć trochę zdjęć, zarówno tych "jedzeniowych" jak i z mojego prywatnego życia. Postaram się nie zanudzać.Generally, this post is about everything and nothing. I'm not created to write, so my blog will not be dripping with text ;) It's been created rather as a complement to the portfolio. From time to time you'll be able to find some photos, both "food-y" as well as from my private life. I'll try not to bore you.

bottom of page